دانلود فایل


دانلود تحقیق آخر اتوبان اعتياد بن بست است - دانلود فایلدانلود فایل دانلود تحقیق آخر اتوبان اعتياد بن بست است

دانلود فایل دانلود تحقیق آخر اتوبان اعتياد بن بست است تعداد صفحات : 62 صفحه - قالب بندی : word
آخر اتوبان اعتياد بن بست استمعتادان در ايران در اتوباني سير مي كنند كه گر چه در ميانه هاي آن دوربرگردانهايي براي بازگشت به زندگي سالم وجود دارد اما گويي آنان اين مسيرهاي بازگشت را نمي بينند و تخت گاز به سمت انتهاي اين اتوبان پيش مي روند، اتوباني دوبانده كه انتهاي آن چيزي جز بن بست مرگ نيست. اعتياد-------------------------------، در يك طرف اتوبان دوبانده اعتياد در ايران انبوهي از معتادان وجود دارند كه پشت سر هم صف كشيده اند، بوق مي زنند، سبقت مي گيرند و دانسته يا ندانسته با سرعت به سمت ديوار بلند انتهايي آن مي تازند اما در طرف ديگر آن معتادان كمي هستند كه گهگاه مسير خود را عوض مي كنند و براي بازگشت به زندگي سالم تغيير مسير مي دهند اما از اين تعداد اندك نيز بسياري دوباره به همان مسير شلوغ قبلي بازمي گردند. جمهوري اسلامي ايران اكنون در چهارراهي قرار گرفته است كه به هزار دليل و علت گرفتار خيل معتادان است، افرادي كه به خاطر دسترسي آسان مواد مخدر، مواد توهم زا و محرك از دو نوع طبيعي و شيميايي آن گرفتار اعتياد مي شوند و اگر گرفتار جنون يا ايدز نشوند كوتاه مدتي فرسوده مي شوند يا طلاق مي گيرند و در هر صورت مسير زندگيشان دگرگون مي شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد اكنون 220 ميليون نفر معتاد در جهان زندگي مي كنند، معتاداني كه نيازمند مصرف روزانه مواد اغوا كننده اي مانند ترياك، هروئين، كرك، كريستال، شيشه، گرس، حشيش، ماري جوانا، كوكائين، مرفين و هزاران نوع ماده روانگردان شيميايي و صنعتي هستند و بسياري از آنها شهامت و جسارت ترك اين اعتياد و نجات خود را ندارند. 160 ميليون نفر از اين معتادان حشيش مصرف مي كنند، حدود 14 ميليون نفر در جهان معتاد به كوكائين هستند، 9 تا 12 ميليون نفر آنها معتاد به ترياك و خانواده اُپيودها(opiud) هستند،50 ميليون نفر مصرف كننده انواع مواد روانگردان شيميايي هستند كه در هر سه نوع مواد محرك، مخدر و توهم زا وجود دارند و بقيه نيز به ساير مواد مخدر معتاد هستند. در كشور ما به علت نزديكي به كشور افغانستان به عنوان بزرگترين توليد كننده خشخاش و ترياك جهان، ترياك و ساير مشتقات حاصل از اين ماده بيشترين مصرف را دارد به طوري كه ايران بزرگترين مصرف كننده ترياك دنياست و البته پس از ايران كشورهاي روسيه، قزاقستان و چين بيشترين تعداد مصرف كنندگان مواد افيوني يا گروه مشتقات ترياك را دارند. *آمار اعتياد در ايران در مورد آمار معتادان در ايران، اعداد و ارقام مختلفي ذكر مي شود، بر اساس آخرين اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر و به نقل از فداحسين مالكي، دبير كل و جانشين رئيس اين ستاد، تعداد معتادان ايران كمتر از دو ميليون نفر است. آمار دو ميليون معتاد در ايران اولين بار در سال 76 از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد و از آن زمان تاكنون ثابت مانده است، بر اساس اين آمار يك ميليون و 200 هزار نفر در ايران معتاد دائمي هستند و حدود 800 هزار نفر نيز به صورت تفنني مواد مخدر مصرف مي كنند كه البته با توجه به اينكه در همه جاي دنيا تعداد افرادي كه به صورت تفريحي و تفنني مواد مخدر مصرف مي كنند بيش از معتادان دائمي است اكثر كارشناسان به اين آمار به ديده ترديد نگاه مي كنند. بر اساس اعلام مسئولان درماني كشور در وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور، سالانه حدود 8 درصد به تعداد معتادان و مصرف كنندگان مواد مخدر در كشور افزوده مي شود. سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت آمار معتادان را در ايران 3 ميليون و 700 هزار نفر اعلام مي كند و معتقد است بررسي هاي وزارت بهداشت نشان مي دهد در ايران يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد دائمي و روزانه مواد مخدر هستند و بقيه اين گروه مصرف تفنني و گاه به گاه مواد مخدر دارند. اين آمار را دقيقا محمد اسماعيل اكبري، معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرده بود، او نيزهمين تقسيم بندي را در مورد معتادان دائمي و تفنني داشت اما در همان زمان محسن وزيريان، مدير كل پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر آمار 3 ميليون و 700 هزار نفري معتادان را مربوط به سال 80 اعلام كرد و گفت: مطمئنا اين آمار در زمان حاضر (ارديبهشت 84) افزايش يافته است. اما درست در همان زمان، علي هاشمي، دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالي كه اختلاف نظر بين نيروي انتظامي كه آمار معتادان را دو ميليون نفر اعلام مي كرد و وزارت بهداشت در مورد تعداد معتادان در ايران بالا گرفته بود، علي هاشمي، دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشين رئيس جمهوري وقت در اين ستاد، آمار معتادان در ايران را 4 ميليون نفر اعلام كرد و گفت: 5/2 ميليون نفر از اين افراد معتاد قطعي روزانه و 5/1 ميليون نفر آنها مصرف كننده قطعي تفنني و گاهگاهي مواد مخدر در كشور هستند. هاشمي تيرماه 84 اعلام كرده بود: بر اساس آمار رسمي ستاد مبارزه با مواد مخدر كه تنها مرجع رسمي در زمينه مواد مخدر در كشور است، بين 250 تا 350هزار نفر در ايران معتاد به هروئين هستند و 145 هزار نفر معتاد تزريقي هستندكه 60 درصد مبتلايان به بيماري ايدز نيز در اين دسته قرار دارند. دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود: نه معتقد به سياه نمايي هستم و نه سفيد نمايي اما معتقدم بايد واقعيتها را به مردم گفت زيرا اگر پنهانكاري كنيم مشكلات ناشي از اعتياد 10 برابر مي شود. به گفته وي، بر اساس اسناد موجود تعداد معتادان در ايران در سال 1322 يك و نيم ميليون نفر بود كه بر اساس اسناد ساواك اين آمار درسال 56 به دو ميليون نفر رسيد، با اين وجود آمار رسمي ايران در سال 1366 باز هم دو ميليون معتاد را تاييد كرد. دبير كل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در آن زمان گفته بود كه همه شاخصهاي مربوط به مواد مخدر در اين سالها تغيير كرده است، توليد ترياك در افغانستان از 350 تن در سال 66 به حدود 5 هزار تن در سال 84 رسيده است، افراد دستگير شده در ارتباط با مواد مخدر توسط نيروي در آن سال، 78 هزار نفر بود اما در سال 83 بر اساس اعلام نيروي انتظامي 431 هزار و 430 نفر در اين ارتباط دستگير شده اند. با اين وجود، سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت معتقد است كه در زمان حاضر بين 5 تا 7 ميليون نفر در ايران حداقل يكبار تجربه مصرف مواد مخدر را دارند، او تاكيد مي كند كه خطرناكترين مسئله در مورد اعتياد در ايران وجود 250 هزار معتاد تزريقي است كه بين 5 تا 20 درصد آنها آلوده به ويروس ايدز هستند و مانند بمبهاي ساعتي عامل انتقال اين بيماري به ديگرانند و البته تعداد بيشتري از آنان نيز گرفتار هپاتيت هستند كه البته به گفته محمد رضا راه چمني، رئيس سابق سازمان بهزيستي كشور بين 40 تا 50 هزار نفر از آنان، معتادان تزريقي خياباني پر خطر هستند. اما فدا حسين مالكي دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گويد: تعداد معتادان ايران از دو ميليون نفر تجاوز نمي كند و آمارهايي كه بيش از اين باشد واقعي و قابل قبول نيست. وي البته از تشكيل كميته اي در ستاد مبارزه با مواد مخدر براي بررسي و اعلام آمار دقيقتر معتادان ايران تا پايان امسال خبر داده است. مالكي معتقد است: اكثر افرادي كه مواد مخدر مصرف مي كنند به صورت تفنني در مهماني ها و محافل مواد مخدر مصرف مي كنند و معتاد محسوب نمي شوند. وي مي گويد: فرهنگ حاكم بر جامعه ما و تلاشهاي دولت و مردم در كنترل اعتياد باعث شده، با وجود مرز طولاني 900 كيلومتري با افغانستان به عنوان بزرگترين توليد كننده ترياك دنيا، ميزان اعتياد در كشور ما خيلي بالا نباشد، اما وجود همين تعداد معتاد نيز زيبنده كشور ما نسبت و نسبت به آن حساس هستيم. سازمان ملل متحد سال گذشته بر اساس آمار دو ميليون نفري معتادان در ايران، شيوع اعتياد در ايران را 8/2 درصد اعلام كرد و ايران را صاحب بيشترين ميزان معتاد در جهان معرفي كرد به طوري كه بر اساس اين گزارش فقط دو كشور جزيره موريس و قرقيزستان با حدود دو درصد جمعيت معتاد در رده هاي بعدي نسبت به ايران قرار دارند. با اين وجود به گفته برخي كارشناسان شيوع اعتياد در برخي از نقاط كشور به خصوص مناطق حاشيه نشين بسيار بيشتر از ميانگين كشوري است.

آخر اتوبان اعتیاد بن بست است


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه